Bireyler ve küçük işletmeler başarılı olduğunda toplumlar zenginleşir.

Yetersiz hizmet alan ve bankacılık faaliyetlerine erişimi olmayan toplulukların yenilikçi finansal çözümlere erişmesini sağlamaya yardımcı olmak için faal bir şekilde finansal kurumlar, hükümetler ve finans teknolojileriyle birlikte çalışıyoruz. Ayrıca pandemi sırasında ön cephede görev alan kuruluşlara ve küçük işletmelere yardım ve destek sağlıyoruz.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.