Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Adanmış vatandaşlık

Hayatların iyileştirilmesine ve toplulukların güçlendirilmesine katkıda bulunmak

Vatandaşlık

Tüm dünyada sorumluluk bilincine sahip bir kurumsal vatandaş olma konusunda kararlıyız. Kriz zamanlarında aksiyon alarak yerel topluluklarımızın sağlıklı bir şekilde işlerine devam etmesi için çalışıyoruz.

A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.