Basın odası

Şirketler harcamalarını ticari kartlarla kontrol altına alıyor

01/07/2015

Press Release Image

Visa ticari kartlar, harcamalarını sistemli bir şekilde takip etmek isteyen işletmelere büyük kolaylıklar sunarak, kurumsal harcamaların yanı sıra çalışanların kurum adına yaptıkları harcamaların da kontrol altına alınmasını sağlıyor. Böylelikle harcama ve giderlerini kontrol altına alan işletmeler; zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu yapabiliyor. Nakit yönetiminde verimliliği artıran ticari kartlar; finans birimlerine işlerinde kolaylık sağlarken, seyahat, konaklama gibi şirket adına harcama yapan personelin de nakit kullanmadan veya kendi hesabından herhangi bir ödeme yapmadan masraflarını karşılamasına imkan sağlıyor. Böylelikle işletme sahipleri de, ticari ödemelerini her çalışanın entegre olabileceği merkezi elektronik sistemler üzerinden yapabiliyor, harcamalar üzerindeki denetimini artırabiliyor.

Şeffaflaşma ve kurumsallaşmaya verilen önemin artması, yasal olarak iş giderlerinin kişisel giderlerden ayrılması gerekliliği, kurumsal risk değerlendirmelerinin kolaylaşması ve hesaplar üzerinde daha fazla kontrol kurma ihtiyacı sonucunda ticari kart kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Visa’nın Global Ticari Tüketim Harcamaları Endeksi’ne göre, Türkiye’de ticari tüketim harcamalarının yüzde 46’sı küçük şirketler tarafından gerçekleştirilirken, onu yüzde 31 ile büyük şirketler ve yüzde 21 ile de orta ölçekli işletmeler takip ediyor. Avrupa’da ise ticari tüketim harcamalarında en büyük payı yüzde 44 ile büyük şirketler alırken, bu sırayı yüzde 28 ile orta ölçekli ve yüzde 24 ile küçük ölçekli işletmeler izliyor. Bu veriler, ticari kart kullanımında, özellikle büyük ve orta ölçekli kurumlar tarafında Türkiye’de büyük bir potansiyel olduğunu ortaya koyuyor.

Kartlı ödemelerde ticari kartların rolünün her geçen gün arttığını belirten Visa Europe Türkiye Ülke Müdürü Merve Tezel, “Türkiye’de Visa markalı ticari kart adedi 3.2 milyona ulaşmış durumda. Ticari kartlarla yapılan alışveriş hacminde ise yaklaşık yüzde 40 oranında bir büyüme söz konusu. Türkiye’de Visa üzerinden gerçekleşen kartlı harcamaların yüzde 19’unu ticari kartlar oluşturuyor. Avrupa’daki büyümede diğer kartlarda olduğu gibi ticari kartlarda da çok önemli bir konuma sahip olan Türkiye, ticari kartlarla yapılan alışveriş hacminde İngiltere ve Fransa’dan sonra 3’üncü sırada yer alıyor. Türkiye’de bankalar ticari kartlardaki potansiyeli değerlendirerek, bu yönde işbirlikleri gerçekleştirmek konusunda çok başarılı” dedi.

Ticari kartlar verimliliği artırıyor

Ticari kartlar, küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük şirketlere ve kamu kurumlarına kadar tüm kurumsal harcamalar ile çalışanların kurum adına yaptıkları harcamaların kontrol altına alınmasını ve kolaylıkla takip edilebilmesini sağlarken, para yönetiminde de verimliliği artırıyor.

Ticari kartlarla şirket içi muhasebe süreçleri iyileştiriliyor, daha az idari prosedür ve insan kaynağı gerektirdiği için maliyet azalıyor, harcamaların kontrolü etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor ve gereksiz ödeme süreçlerinin ortadan kaldırılmasıyla zaman tasarrufu sağlanıyor.

Visa’dan ihtiyaca yönelik çözümler

Kurumların ölçeklerine ve ihtiyaçlarına göre farklı çözümler sunan Visa’nın ticari kart portföyünde, büyük ve çok uluslu şirketlerde çalışanların seyahat, konaklama vb. harcamaları için kullanılan Visa Kurumsal Kartlar ve şirketlerin satın alma departmanının ya da kurum adına satın alma yapan çalışanlarının faydalandıkları Visa Satın Alma Kartları öne çıkıyor. Tek bir hesap üzerinde çalışan ve daha spesifik harcamalar için tercih edilen Seyahat Hesabı ve satış teşvikleri gibi sebeplerle ticari amaçla kullanılan Ön Ödemeli Kartlar da Visa’nın işletmelere sunduğu ihtiyaca yönelik çözümler arasında yer alıyor.

Visa Europe’un satın alma işlemlerini kolaylaştırmak için tasarladığı bir satın alma kart programı olan Satın Alma Kartları, ticari kartlara yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Orta ve büyük ölçekli tüm şirketlerin işlem maliyetlerini azaltma hedefiyle sunulan Visa Satın Alma Kartı, kırtasiye, telekom ve kurye/kargo harcamalarından, büyümeye yönelik Google Adwords gibi reklam/pazarlama hizmetlerine kadar tüm ödemelerin tek kartla yapılmasını mümkün hale getiriyor. Visa Satın Alma Kartı ile kullanıcılar, tam kapsamlı entegre bir çözüme kavuşarak, Visa Europe’un ödeme sistemleri dünyasındaki öncü vizyonu ve teknoloji altyapısıyla kritik verilerine her yerden, güvenli ve eksiksiz bir şekilde erişim imkanına kavuşuyor.

Citibank ile Visa Europe’un 2014’te hayata geçirdiği satın alma kartı olan “PCard” da, Citibank müşterilerinin satın alma işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlandı. Yerel ya da çok uluslu tüm orta ve büyük ölçekli şirketlerin işlem maliyetlerini azaltma hedefiyle sunulan PCard, şirket faaliyetlerinin sorunsuz ilerlemesi için gerekli araç gereçlerin satın alımından büyümeye yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerine kadar tüm hizmetleri tek kart üzerinden gerçekleştirmeyi mümkün hale getirdi. Citibank’ın kurumsal müşterilerine satın alımlarında kolaylık ve şeffaflık kazandıran Visa Satın Alma Kartı “PCard” Türkiye’de ilk ve tek olmak özelliğini taşıyor.

Muhasebe sistemine entegre olarak işleyen “PCard”, faturaların departmanlar adına kesilmesini sağlayarak kurumlara işlevsellik kazandırıyor. Küçük ve sık alışverişlerde kullanılarak çek ve EFT’nin yerini alabiliyor ve tedarikçi başına yüzde 2,2 tasarruf sağlıyor. PCard, tüm bu özellikleri tek bir satın alma kartı üzerinde birleştirerek, daha az evrakla iş yapılmasını sağlıyor ve kurumlara satın alma süreçlerinde esneklik kazandırıyor.