Röportaj: Açık Bankacılık

Headshot of Claudio di Nella.